KX-280 ja KX-350 Energiapuukourat on mahdollista varustella kerääjällä.

Kerääjän käyttö energiapuun kaatamisessa nopeuttaa työtä etenkin pienemmän puun kaatamisessa 20-50%. Tämän vuoksi keräävien energiapuukourien käyttö on lisääntynyt merkittävästi.

Keski-Suomessa hakepuusta maksetaan tällä hetkellä noin 22-24€/m3 tien varteen kasaan ajettuna.

Energiapuun ajo maksaa noin 5,5-7,5€/m3

Omissa KX-280 testeissämme olemme päässeet ilman keräilijää noin 2,5-3,5m3/h ja keräävänä energiapuukourana. 4,3m3/h j

Näin ollen ilman keräilijää  22,5€ (puun hinta tien varressa) –  6€ (ajo) = 16,5 €/m3 * 3m3 (kaadettu määrä tunnissa) = 49,5€/h  

Keräilijällä varustettuna KX-280 Energiapuukoura  22,5€ (puun hinta tien varressa) –  6€ (ajo) = 16,5€/m3 X 4,3m3 (Kaadettu määrä tunnissa) = 70,95€/h

Näin ollen tuntia kohden tuotos on noin 21,49 € suurempi. Se voidaan laskea lähes kokonaisuudessaan tulokseksi.

KX-280 Keräilijä Kiinni

Tärkeää on kuitenkin muistaa, keräävä energiapuukoura vaatii harjoittelua ja se vaatii 2 * kaksitoimisen hydrauliikan koneeseen. Hydrauliikan toteuttamisen suunnittelussa autamme mielellämme.

Keräävän energiapuukouran käyttämisen vaiheet:

  1. Siirretään koura katkaistavan puun suuntaan siten, että keräilijä on kiinni ja koura on auki.
  2. Katkaistaan katkaistava puu kouraa kiinni puristamalla.
  3. Puun katkettua aukaistaan keräilijä.
  4. Puristetaan keräilijä kiinni, aukaistaan koura ja siirrytään katkaisemaan seuraavaa puuta.
  5. Toistetaan vaiheita 1, 2, ja 3 kunnes kouran terä ei enää pysty leikkaamaan tai kerätty nippu alkaa olemaan epävakaa.
  6. Tyhjennetään koura siten, että aukaistaan koura ja keräilijä halutussa purku kohdassa.
  7. Lyhennetään puut maassa käyttäen kouraa, mikäli puita täytyy lyhentää poisajamisen helpottamiseksi.

Kimmo Tossavainen, 23.09.2021