KX210, KX280 ja KX350 Energiapuukourat sekä KXK210, KXK280 ja KXK350 Kippikourat on mahdollista varustella keräilijällä.

Keräilijän käyttö energiapuun kaatamisessa nopeuttaa työtä, etenkin pienemmän puun kaatamisessa ero voi olla jopa 20-100%. Tämän vuoksi keräävien energiapuukourien käyttö on lisääntynyt merkittävästi.

Keski-Suomessa hakepuusta maksetaan tällä hetkellä noin 45€/m³ tien varteen kasaan ajettuna. Energiapuun ajo vastaavasti maksaa noin 5,5-7,5€/m³.

Omissa KX280 Energiapuukouran testeissä nuoren metsän kunnostuksessa, olemme päässeet ilman keräilijää noin 2,5-3,5m³/t ja keräävänä energiapuukourana 4,3m³/t tuottoon.

Näin ollen ilman keräilijää KX280 Energiapuukouran tuotto on 45€ (puun hinta tien varressa) – 7€ (ajo) = 38 €/m³ * 3m³ (kaadettu määrä tunnissa) = 114€/t.

Keräilijällä varustettuna KX280 Energiapuukouran tuotto on 45€ (puun hinta tien varressa) – 7€ (ajo) = 38€/m³ * 4,3m³ (Kaadettu määrä tunnissa) = 163,40€/t.

Näin ollen tuntia kohden tuotto on noin 49,40 € suurempi, joka voidaan laskea lähes kokonaisuudessaan tulokseen.

Tärkeää on kuitenkin muistaa, että keräävän energiapuukouran käyttö vaatii harjoittelua ja toimiakseen kaksi kaksitoimista hydrauliikkaa koneelta.

Hydrauliikan toteuttamisen suunnittelussa autamme mielellämme ja valikoimastamme löytyy KX puoliautomaattinen keräilijän venttiili, jolla keräilijä saadaan toimimaan yhdestä kaksitoimisesta hydrauliikasta.

Keräävän energiapuukouran käyttämisen vaiheet:

  1. Siirretään koura katkaistavan puun suuntaan siten, että keräilijä on kiinni ja koura on auki.
  2. Katkaistaan katkaistava puu kouraa kiinni puristamalla.
  3. Puun katkettua keräilijä aukeaa.
  4. Puristetaan keräilijä kiinni, jonka jälkeen koura aukeaa ja siirrytään katkaisemaan seuraavaa puuta.
  5. Toistetaan vaiheita 1, 2, ja 3 kunnes kouran terä ei enää pysty leikkaamaan tai kerätty nippu alkaa olemaan epävakaa.
  6. Tyhjennetään koura siten, että aukaistaan koura ja keräilijä halutussa purku kohdassa.
  7. Lyhennetään puut maassa käyttäen kouraa, mikäli puita täytyy lyhentää pois ajamisen helpottamiseksi.

Kimmo Tossavainen, 04.01.2024

KX280 Energiapuukoura keräilijä kiinni