Tehoa energiapuun tekoon KX joukkokäsittelylaitteella

KX210, KX280 ja KX350 Energiapuukourat sekä KXK210, KXK280 ja KXK350 Kippikourat on mahdollista varustella keräilijällä. Keräilijän käyttö energiapuun kaatamisessa nopeuttaa työtä, etenkin pienemmän puun kaatamisessa ero voi olla jopa 20-100%. Tämän vuoksi keräävien...
Kotimaisen metsäenergian kysyntä ennätyslukemissa

Kotimaisen metsäenergian kysyntä ennätyslukemissa

Metsäenergian kysyntä on kasvanut Suomessa ennätyslukemiin. Suuri kysyntä on tullut yllätyksenä myös monille metsänomistajille. Paikoin energiapuusta saa jo saman hinnan kuin selluteollisuudessa käytetystä kuitupuusta, josta on totuttu perinteisesti saamaan selvästi...

Energiapuukauppa piristymässä

Metsästä energiakäyttöön korjattava biomassa on energiapuuta. Kannot, latvusmassa, karsimaton kokopuu ja karsittu rankapuu ovat energiapuujakeita. Energiapuukaupassa on nähty kehittymistä ympäri Suomea. Sekä harvennuksilta kertyvällä kokopuulla, että avohakkuualueiden...

Laki metsitystuesta tulee voimaan vuoden 2021 alussa

Metsitystuen tavoitteena on lisätä metsiä ja vahvistaa hiilinieluja. Kuva: Eva Ekholm Metsitystukea koskeva laki tulee voimaan 1.1.2021. Metsitystukea voi hakea Metsäkeskuksesta maaliskuun alusta alkaen. Kyseessä on uusi tukijärjestelmä, jolla tuetaan joutoalueiden...

Hyvää joulua ja onnellista uuttavuotta

Hei,Uuden KX-Energiapuukouran lanseeramisen ensimmäinen vuosi on takana. Vuosi on ollut työn täyteinen ja todella antoisa. Vuosi on ollut varmasti meille kaikille myös haastava ja epävarma.Olemme saaneet suunniteltua ja testattua kolme eri energiakouramallia...