KX-TreeShears Uutiset

Energiakourien yleisesittely

Energiapuukourat on suunniteltu katkaisemaan, kasaamaan  ja lastaamaan energiapuuta, yleisemmin pieniä puita ja pensaita. Energiapuu on uusiutuva luonnonvara, jota voidaan jalostaa biopolttoaineeksi hakkeena, pilkkeenä tai pellettinä energian tuottamiseksi....

Energiapuukauppa piristymässä

Metsästä energiakäyttöön korjattava biomassa on energiapuuta. Kannot, latvusmassa, karsimaton kokopuu ja karsittu rankapuu ovat energiapuujakeita. Energiapuukaupassa on nähty kehittymistä ympäri Suomea. Sekä harvennuksilta kertyvällä kokopuulla, että avohakkuualueiden...

Hyvää joulua ja onnellista uuttavuotta

Hei,Uuden KX-Energiapuukouran lanseeramisen ensimmäinen vuosi on takana. Vuosi on ollut työn täyteinen ja todella antoisa. Vuosi on ollut varmasti meille kaikille myös haastava ja epävarma.Olemme saaneet suunniteltua ja testattua kolme eri energiakouramallia...