Metsäenergian kysyntä on kasvanut Suomessa ennätyslukemiin. Suuri kysyntä on tullut yllätyksenä myös monille metsänomistajille. Paikoin energiapuusta saa jo saman hinnan kuin selluteollisuudessa käytetystä kuitupuusta, josta on totuttu perinteisesti saamaan selvästi parempi hinta. Varsinkin Venäjän hakkeen loppuminen ja energiakriisi ovat johtaneet tähän tilanteeseen.

Keskihinnat voi tarkistaa netistä

Energiapuun hinnan kehitystä voi seurata Luonnonvarakeskuksen sivustolla. Hinnat raportoidaan vuosineljänneksittäin ja hintoja voi tarkastella myös läänien, kauppatavan ja energiapuulajin mukaan. Hintoja on tilastoitu vuodesta 2014 lähtien ja tuoreimmat hinnat ovat vuoden 2022 toiselta kvartaalilta.

Tilastoista selviää, että vuodesta 2014 lähtien sekä energiapuun pystykaupassa että hankintakaupassa hinnat ovat nousseet tasaisesti.

Hankintakaupassa hinta on kehittynyt näin:

  • Vuonna 2014, kokopuu, 20,96 e/m³
  • Vuonna 2020, kokopuu, 23,01 e/m³
  • Vuonna 2022, kokopuu, 25,97 e/m³

Kasvua on tullut hankintakaupassa kahdeksassa vuodessa siis noin 24 prosenttia.

Pystykaupassa hinta on kehittynyt näin:

  • Vuonna 2014, kokopuu 1,11 e/m³
  • Vuonna 2020, kokopuu, 3,55 e/m³
  • Vuonna 2022, kokopuu, 4,33 e/m³

Pystykaupassa hinta on siis lähes nelinkertaistunut kahdeksassa vuodessa.

Kysyntää ympäri Suomea

Alalla on nyt runsaasti kysyntää energiapuulle myös sellaisilla alueilla, missä ei aiemmin ole juuri kysyntään totuttu. Esimerkiksi Itä-Suomessa markkinatilanteen lisäksi myös kilpailu biomassasta näkyy kysynnässä ja hintatasossa. Myös se, että monet metsänomistajat eivät ole vielä heränneet energiapuun kasvaneisiin mahdollisuuksiin luo niukkuutta energiapuusta ja nostaa hintoja.

KX-Treeshearsin energiapuukourat ovat tietysti mukana puunkorjuussa ja energiapuualan kasvussa.