Energiapuukauppa piristymässä

Metsästä energiakäyttöön korjattava biomassa on energiapuuta. Kannot, latvusmassa, karsimaton kokopuu ja karsittu rankapuu ovat energiapuujakeita. Energiapuukaupassa on nähty kehittymistä ympäri Suomea. Sekä harvennuksilta kertyvällä kokopuulla, että avohakkuualueiden...

Tehoa energiapuun tekoon KX joukkokäsittelylaitteella

KX-280 ja KX-350 Energiapuukourat on mahdollista varustella kerääjällä. Kerääjän käyttö energiapuun kaatamisessa nopeuttaa työtä etenkin pienemmän puun kaatamisessa 20-50%. Tämän vuoksi keräävien energiapuukourien käyttö on lisääntynyt merkittävästi. Keski-Suomessa...

Laki metsitystuesta tulee voimaan vuoden 2021 alussa

Metsitystuen tavoitteena on lisätä metsiä ja vahvistaa hiilinieluja. Kuva: Eva Ekholm Metsitystukea koskeva laki tulee voimaan 1.1.2021. Metsitystukea voi hakea Metsäkeskuksesta maaliskuun alusta alkaen. Kyseessä on uusi tukijärjestelmä, jolla tuetaan joutoalueiden...

Hyvää joulua ja onnellista uuttavuotta

Hei,Uuden KX-Energiapuukouran lanseeramisen ensimmäinen vuosi on takana. Vuosi on ollut työn täyteinen ja todella antoisa. Vuosi on ollut varmasti meille kaikille myös haastava ja epävarma.Olemme saaneet suunniteltua ja testattua kolme eri energiakouramallia...

KX-Treeshears Oy ja Multimek Oy yhteistyösopimus

Matti Hokkanen Multimek Oy:n toimesta ja Kimmo Tossavainen KX-Treeshears Oy:n toimesta tekivät yhteistyösopimuksen uuden tyyppisen KX-Energiapuukouran valmistuksesta.   Yli vuosikymmenten kokemukset alalta yhdistävät nyt voimansa     Kimmo Tossavaisella...